KVALØY SOKN

9100 KVALØYSLETTA 77 60 50 90 post@kirken.tromso.no

Nominasjonskomiteens liste

1
GUNNHILD MARIE ANDREASSEN f. 1969 Kaldfjord
2
HARALD ISAKSEN f. 1956 Kaldfjord
3
KNUT BJØRNAR HENRIKSEN f. 1967 Eidkjosen
4
RUTH LEONORE STENERSEN f. 1960 Kaldfjord
5
MARIE HELENE MYRENG NILSEN f. 1938 Kaldfjord
7
JOHN EGIL OTTOSEN f. 1963 Eidkjosen
8
ÅSHILD KIÆRBECH f. 1994 Eidkjosen
9
MARIA ROYSDATTER STEINSVIK f. 1981 Eidkjosen
10
KNUT ROAR PETTERSEN f. 1964 Kaldfjord
11
ROLF-TORE ALBRIGTSEN f. 1970 Eidkjosen
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 12.08.2019-06.09.2019, Tromsø kirkekontor, Skippergata 16, 9008 Tromsø

Her stemmer du (stemmekretser)

KALDFJORD 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Kaldfjord skole Ropnesvegen 10, 9107 Kvaløya
KALDFJORD 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Kaldfjord skole Ropnesvegen 10, 9107 Kvaløya