LAVANGEN SOKN

9357 TENNEVOLL post.lavangen@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Det avholdes forhåndsstemming på kirkekontoret på Servicebygget på Tennevoll følgende tirsdager 20.august, 27.august og 3.september klokken 10.00-14.00. I tillegg avholdes det på sykehjemmet torsdag 5.september i forbindelse med andaktsstunden.

Her stemmer du (stemmekretser)

Tennevoll 08.09.2019 kl 12:00 - 12:30 Lavangen kirke 9358 Tennevoll
Tennevoll 08.09.2019 kl 14:00 - 19:00 Biblioteket 9358 Tennevoll
Tennevoll 09.09.2019 kl 10:00 - 19:00 Biblioteket 9358 Tennevoll