SALANGEN SOKN

9350 SJØVEGAN 77 17 14 00 post.salangen@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Salangen kirkekontor, Salangen kirke, 9350 Sjøvegan Onsdag - fredag 10.00-14.00 i perioden 21.august til 6.september. I tillegg avholdes det forhåndsstemming på sykehjemmet 21.august i forbindelse med den ukentlige andakten, og søndag 11.august etter gudstjenesten i kirka kl 12.00-13.00

Her stemmer du (stemmekretser)

Sjøvegan 08.09.2019 kl 15:00 - 19:00 Salangen kulturhus, Lysthuset Kongsveien 32, 9350 Sjøvegan
Sjøvegan 09.09.2019 kl 10:00 - 14:00 Salangen kulturhus, Lysthuset Kongsveien 32, 9350 Sjøvegan
Sjøvegan 09.09.2019 kl 15:00 - 19:00 Salangen kulturhus, Lysthuset Kongsveien 32, 9350 Sjøvegan