ØVERBYGD SOKN

Skogbrukets hus, 9325 BARDUFOSS 77 83 08 90 kfellesr@online.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
KNUT ERLING JOHANSEN f. 1961, Daglig leder
3
EINAR INGE LØVBERG f. 1956, Lagerleder
4
ANNIE IREN VANGEN f. 1975, Assistent miljøarb.tj.
5
ANNE CATHRINE BENDIKSEN f. 1970, Uføretrygdet
6
ASBJØRG NORDMO KARLSEN f. 1948, Pensjonist
8
STEINAR OLAV SKOGSTAD f. 1946, Pensjonist
9
MAY BRITT ODDEN f. 1946, Pensjonist
10
ODD VIDAR INGEBRIGTSEN f. 1941, Pensjonist
11
HEIDI SOLLIED JOHNSEN f. 1966, Butikkansatt
13
RØNNAUG HEGGEBAKKEN f. 1951, Pensjonist