ØVERBYGD SOKN

9325 BARDUFOSS 77 83 08 90 kfellesr@online.no

Nominasjonskomiteens liste

1
KNUT ERLING JOHANSEN f. 1961, Daglig leder
3
EINAR INGE LØVBERG f. 1956, Lagerleder
4
ANNIE IREN VANGEN f. 1975, Assistent miljøarb.tj.
5
ANNE CATHRINE BENDIKSEN f. 1970, Uføretrygdet
6
ASBJØRG NORDMO KARLSEN f. 1948, Pensjonist
8
STEINAR OLAV SKOGSTAD f. 1946, Pensjonist
9
MAY BRITT ODDEN f. 1946, Pensjonist
10
ODD VIDAR INGEBRIGTSEN f. 1941, Pensjonist
11
HEIDI SOLLIED JOHNSEN f. 1966, Butikkansatt
13
RØNNAUG HEGGEBAKKEN f. 1951, Pensjonist
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 29.08. kl.16.00.-20.00. Kirkekontoret, Skogbrukets hus, Andselv
Alle valgkretser i soknet 27.08. kl.12.00.-13.30. Øverbygd syke- og omsorgssenter, Holt
Alle valgkretser i soknet 12.08.-06.09. kl.09.00.-14.00. Kirkekontoret, Skogbrukets hus, Andselv

Her stemmer du (stemmekretser)

Bakkehaug 09.09.2019 kl 10:00 - 19:00 Mellembygd samfunnshus Mellombygdveien 1842, 9336 Rundhaug
Bjørkeng 08.09.2019 kl 14:00 - 19:00 Gimlehallen Takvassveien 39, 9334 Øverbygd
Bjørkeng 09.09.2019 kl 10:00 - 19:00 Gimlehallen Takvassveien 39, 9334 Øverbygd
Fagerlidal 08.09.2019 kl 14:00 - 19:00 Bardufosshallen Ole Reistads vei 5, 9325 Bardufoss
Fagerlidal 09.09.2019 kl 10:00 - 19:00 Bardufosshallen Ole Reistads vei 5, 9325 Bardufoss