SØRREISA SOKN

9310 SØRREISA 77 87 52 90 menighet@sorreisa.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 10.august -6. september. Servise kontoret, Sørreisa kommune

Her stemmer du (stemmekretser)

Grunnreis/Reinelv 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Galtnes samfunnshus 9310 Sørreisa
Grunnreis/Reinelv 09.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Galtnes samfunnshus 9310 Sørreisa
Skøelv 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Skøelv skole 9310 Sørreisa
Skøelv 09.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Skøelv skole 9310 Sørreisa
Straumen 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Kulturhuset 9310 Sørreisa
Straumen 09.09.2019 kl 11:00 - 21:00 Kulturhuset 9310 Sørreisa