SØRREISA SOKN

Kapellveien 26, 9310 SØRREISA 77 87 52 90 menighet@sorreisa.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste