LENVIK SOKN

9300 FINNSNES 77 85 02 00 kirkevergen@lenvik.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Lenvik menighetskontor, Kirkeveien 1, 9300 Finnsnes. Mandag-fredag 10:00-14:00

Her stemmer du (stemmekretser)

BJORELVNES 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Lenvik kirke Bjorelvnes, 9307 Finnsnes
BJORELVNES 09.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Lenvik kirke Bjorelvnes, 9307 Finnsnes
BOTNHAMN 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Botnhamn ungdomshus 9373 Botnhamn
BOTNHAMN 09.09.2019 kl 14:00 - 20:00 Botnhamn ungdomshus 9373 Botnhamn
FAGERNES 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Senja videregående skole avd. avdeling Finnfjordbotn Løksebakken 55, 9308 Finnsnes
FAGERNES 09.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Senja videregående skole avd. avdeling Finnfjordbotn Løksebakken 55, 9308 Finnsnes
FINNFJORD 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Senja videregående skole avd. avdeling Finnfjordbotn Løksebakken 55, 9308 Finnsnes
FINNFJORD 09.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Senja videregående skole avd. avdeling Finnfjordbotn Løksebakken 55, 9308 Finnsnes
FINNSNES 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Rådhuset Finnsnes Rådhusveien 8, 9300 Finnsnes
FINNSNES 09.09.2019 kl 11:00 - 21:00 Rådhuset Finnsnes Rådhusveien 8, 9300 Finnsnes
FJORDGÅRD 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Fjordgård skole 9388 Fjordgård
FJORDGÅRD 09.09.2019 kl 14:00 - 20:00 Fjordgård skole 9388 Fjordgård
GIBOSTAD 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Gibostad skole Lysnesveien 28, 9372 Gibostad
GIBOSTAD 09.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Gibostad skole Lysnesveien 28, 9372 Gibostad
GRASMYR 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Silsandhallen Hallveien 21, 9303 Silsand
GRASMYR 09.09.2019 kl 11:00 - 21:00 Silsandhallen Hallveien 21, 9303 Silsand
HUSØY 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Husøy skole Skolebakken, 9389 Husøy
HUSØY 09.09.2019 kl 14:00 - 20:00 Husøy skole Skolebakken, 9389 Husøy
KVANLI 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Silsandhallen Hallveien 21, 9303 Silsand
KVANLI 09.09.2019 kl 11:00 - 21:00 Silsandhallen Hallveien 21, 9303 Silsand
KÅRVIK 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Lenvik kirke Bjorelvnes, 9307 Finnsnes
KÅRVIK 09.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Lenvik kirke Bjorelvnes, 9307 Finnsnes
LAKSFJORD 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Silsandhallen Hallveien 21, 9303 Silsand
LAKSFJORD 09.09.2019 kl 11:00 - 21:00 Silsandhallen Hallveien 21, 9303 Silsand
LYSBOTN 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Gibostad skole Lysnesveien 28, 9372 Gibostad
LYSBOTN 09.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Gibostad skole Lysnesveien 28, 9372 Gibostad
SILSAND 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Silsandhallen Hallveien 21, 9303 Silsand
SILSAND 09.09.2019 kl 11:00 - 21:00 Silsandhallen Hallveien 21, 9303 Silsand
SKOGNES 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Gibostad skole Lysnesveien 28, 9372 Gibostad
SKOGNES 09.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Gibostad skole Lysnesveien 28, 9372 Gibostad
STRAUMEN 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Rossfjord skole 9302 Rossfjordstraumen
STRAUMEN 09.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Rossfjord skole 9302 Rossfjordstraumen
TROLLVIK 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Trollvik skole Leiknesveien 40, 9307 Finnsnes
TROLLVIK 09.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Trollvik skole Leiknesveien 40, 9307 Finnsnes
VÅGAN 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Silsandhallen Hallveien 21, 9303 Silsand
VÅGAN 09.09.2019 kl 11:00 - 21:00 Silsandhallen Hallveien 21, 9303 Silsand