SKJERVØY SOKN

9180 SKJERVØY 77 77 75 40 post@skjervoymenighet.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

1
HELGE ARNOLD ANDERSEN f. 1944 Årviksand
2
KRISTIN DALHEIM f. 1966 Skjervøy
3
PEDER ANDRE AMUNDSEN f. 1984 Skjervøy
4
JORUN LIV VINDENES NYGAARD f. 1954 Lauksletta
5
JARLE STRØM f. 1953 Skjervøy
6
ODDBJØRG HELENE HANSEN f. 1973 Skjervøy
7
ASLAUG INGEBJØRG JOHANNESSEN f. 1945 Skjervøy
9
CHARLES HENRIKSEN f. 1971 Skjervøy
10
BODIL KASPARA HENRIKSEN f. 1946 Skjervøy
11
BIRGIT PAULSEN f. 1959 Skjervøy
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Skjervøy menighetskontor, Strandveien 50 H, 9180 Skjervøy. Mandag-fredag 0930-1300 i perioden 12. august til 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

ARNØYHAMN 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Arnøyhamn skole Arnøyhamn
ARNØYHAMN 09.09.2019 kl 10:00 - 16:00 Arnøyhamn skole Arnøyhamn
LAUKSLETTA 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Lauksletta grendehus Lauksletta
LAUKSLETTA 09.09.2019 kl 10:00 - 16:00 Lauksletta grendehus Lauksletta
SKJERVØY 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Skjervøy rådhus, formannskapssalen Skoleveien 6
SKJERVØY 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Skjervøy rådhus, formannskapssalen Skoleveien 6
ÅRVIKSAND 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Årviksand skole Ringveien
ÅRVIKSAND 09.09.2019 kl 10:00 - 15:30 Årviksand skole Ringveien