LOPPA SOKN

9550 ØKSFJORD 78 45 30 20 post@loppamenighet.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Uke 33 - 36 onsdagr og torsdag kl 10:00 - 13:00 på kirkekontoret
NUVSVÅG Nuvsvåg kirke 01.09.2019 kl 12:00 - 14:00
ØKSFJORD Øksfjord kirke 01.09.2019 kl 18:00 - 19:00

Her stemmer du (stemmekretser)

BERGSFJORD 08.09.2019 kl 12:00 - 14:00 Bergsfjord kirke Bergsfjord
BERGSFJORD 09.09.2019 kl 16:00 - 17:00 Bergsfjord kirke Bergsfjord
NUVSVÅG 09.09.2019 kl 16:00 - 17:00 Nuvsvåg kirke Nuvsvåg
SANDLAND 08.09.2019 kl 12:00 - 14:00 Sandland kirke Sandland
SANDLAND 09.09.2019 kl 16:00 - 17:00 Sandland kirke Sandland
ØKSFJORD 09.09.2019 kl 10:00 - 19:00 Menighetskontoret Parkveien 1/3