HASVIK SOKN

9590 HASVIK 94 88 28 53 kirkeverge@hasviksokn.no

Nominasjonskomiteens liste

1
ANN MARI AAE CHRISTENSEN f. 1969, Barnevernpedagog Breivikbotn
2
ØRNULF JACOBSEN f. 1963, Lærer Hasfjord
3
ELIZABETH HANNEVIG KARLSEN f. 1945, Pensjonist Hasvik
4
MAGNY PAULINE SOLVANG f. 1948, Pensjonist Hasvik
5
KENNETH FAGERHEIM f. 1978, Fisker Hasvik
6
RANDI ODDBJØRG SJURSEN f. 1960, Tannlegeassistent Hasvik
7
CARINA PRYTZ-WALLMANN f. 1971, Bonde Hasfjord
8
TORUNN JOHANSEN PETTERSEN f. 1952, Pensjonist Hasvik
9
ROBERT SJURSEN-WESTBERG f. 1987, Sjåfør Hasvik
10
HERDIS THERESE NILSEN f. 1946, Pensjonist Breivikbotn
11
EDVIN JOHANNES WALLMANN f. 1961, Fisker Hasfjord
12
TOR KRISTIAN PEDERSEN f. 1971, Butikk medarbeider Hasvik
13
TERJE MAGNAR EINAN f. 1956, Pensjonist Sørvær
14
RIGMOR VALLY SANDVIK EINAN f. 1957, Hjemmeværende Sørvær
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Hasvik menighetskontor i tiden 10.08-06.09 fra kl 09:30-13.00

Her stemmer du (stemmekretser)

BREIVIKBOTN 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Rådhuset 9593 Breivikbotn
HASVIK 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Hasvik samfunnshus 9590 Hasvik
SØRVÆR 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Sørvær Samfunnshus 9595 Sørvær