HASVIK SOKN

Vaktstuveien 10, 9590 HASVIK 94 88 28 53 kirkeverge@hasviksokn.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
ANN MARI AAE CHRISTENSEN f. 1969, Barnevernpedagog Breivikbotn
2
ØRNULF JACOBSEN f. 1963, Lærer Hasfjord
3
ELIZABETH HANNEVIG KARLSEN f. 1945, Pensjonist Hasvik
4
MAGNY PAULINE SOLVANG f. 1948, Pensjonist Hasvik
5
KENNETH FAGERHEIM f. 1978, Fisker Hasvik
6
RANDI ODDBJØRG SJURSEN f. 1960, Tannlegeassistent Hasvik
7
CARINA PRYTZ-WALLMANN f. 1971, Bonde Hasfjord
8
TORUNN JOHANSEN PETTERSEN f. 1952, Pensjonist Hasvik
9
ROBERT SJURSEN-WESTBERG f. 1987, Sjåfør Hasvik
10
HERDIS THERESE NILSEN f. 1946, Pensjonist Breivikbotn
11
EDVIN JOHANNES WALLMANN f. 1961, Fisker Hasfjord
12
TOR KRISTIAN PEDERSEN f. 1971, Butikk medarbeider Hasvik
13
TERJE MAGNAR EINAN f. 1956, Pensjonist Sørvær
14
RIGMOR VALLY SANDVIK EINAN f. 1957, Hjemmeværende Sørvær