EKHOLT SOKN

1526 MOSS 69 26 44 81 rygge.kirkekontor@rygge.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

Supplerte kandidater

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Rygge kirkekontor 13.08-06.09 i kontorets åpningstid tirsd-fred. kl. 9-14

Her stemmer du (stemmekretser)

EKHOLT 09.09.2019 kl 08:00 - 21:00 Ekholt skole Ekholtveien 69, 1526 Dilling
VANG 09.09.2019 kl 08:00 - 21:00 Vang skole Vesteråsveien 45, 1570 Dilling
ØREÅSEN 09.09.2019 kl 08:00 - 21:00 Øreåshallen Øreåsveien 9, 1528 Moss