HERADSBYGD SOKN

c/o Rune Rindalsholt Solørvegen 906, 2415 HERADSBYGD 62 43 52 70 kirkekontoret@elverum.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
OLE JACOB OPBERGET f. 1971, Avd.leder
2
ARILD LARSEN f. 1950, Pensjonist
3
LINE RENATE BERNTSEN MIDTLIE f. 1978, Hjelpepleier
4
INGER BØRRESEN KJENDLIE f. 1967, Tekniker
5
RUNE RINDALSHOLT f. 1966, Daglig leder
6
PEER JACOB SVENKERUD f. 1966, Dekan
7
GRETHE STENBRÅTEN f. 1976, Barne- og ungdomsarbeider
8
MARGARETH LYSEGGEN f. 1965, Butikkmedarbeider
9
OLIV SOLLIE f. 1958, Renholder
10
ØYVIND TEPPEN LIEN f. 1972, Produksjonsarbeider
11
MONA KRISTIN SOLBERG f. 1975, Lege
12
MARIANNE FINDSEN BRØTMO f. 1975, Omsorgsarbeider Heradsbygd