HERADSBYGD SOKN

2415 HERADSBYGD 62 43 52 70 kirkekontoret@elverum.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
OLE JACOB OPBERGET f. 1971, Avd.leder
2
ARILD LARSEN f. 1950, Pensjonist
3
LINE RENATE BERNTSEN MIDTLIE f. 1978, Hjelpepleier
4
INGER BØRRESEN KJENDLIE f. 1967, Tekniker
5
RUNE RINDALSHOLT f. 1966, Daglig leder
6
PEER JACOB SVENKERUD f. 1966, Dekan
7
GRETHE STENBRÅTEN f. 1976, Barne- og ungdomsarbeider
8
MARGARETH LYSEGGEN f. 1965, Butikkmedarbeider
9
OLIV SOLLIE f. 1958, Renholder
10
ØYVIND TEPPEN LIEN f. 1972, Produksjonsarbeider
11
MONA KRISTIN SOLBERG f. 1975, Lege
12
MARIANNE FINDSEN BRØTMO f. 1975, Omsorgsarbeider Heradsbygd
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Elverum kirkekontor, Prestegårdsvegen 12.8-6.9 kl. 08:00-15:30

Her stemmer du (stemmekretser)

BJØLSET 09.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Bjølset grendehus Vestsivegen, 2411 Elverum
HAGEN 09.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Vestsiden grendehus Vestsiveien 806, 2411 Elverum
LILLEMOEN 08.09.2019 kl 14:00 - 18:00 Lillemoen skole Skolegutua
LILLEMOEN 09.09.2019 kl 14:00 - 19:00 Lillemoen skole Skolegutua
MELÅSBERGET 09.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Jømnvang 2416 Jømna