VARDÅSEN SOKN

Vardefaret 40, 1388 BORGEN 66 78 61 00 vardasen.menighet@asker.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE MARKEGÅRD ØYA f. 1980, Kontorleder
2
NILS INGE HAUS f. 1954, IKT-medarbeider
3
ÅSHILD SOLGAARD f. 1974, Prosjektkonsulent
4
KRISTIAN ABELSEN f. 1972, Universitetslektor
5
MARI ELISE SMEBYE f. 1983, Lærerstudent og Frivillig
6
ROAR NYDAL f. 1958, Overlege psykiatri
7
HEGE BENEDIKTE NORSET BLICHFELDT f. 1966, Senirkonsulent NAV
8
HEMING OLSEN-BERGEM f. 1969, Oralkirurg
9
OLE EDVARD WOLD-REITAN f. 1965, Ass.sekretariatsleder
10
IRENE WENAAS HOLTE f. 1945, Prest
11
SONDRE FREY f. 1999, Student og frivillig
12
SIGNY GAUTEFALL f. 1963, Samfunnsøkonom
13
AUD MAGELSSEN STØNJUM f. 1947, Pensjonist og frvillig