VARDENESET SOKN

4029 STAVANGER 51 83 66 80 vardeneset.menighet.stavanger@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste