BERG SOKN

7069 TRONDHEIM post.strinda.trondheim@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Strinda og Berg kirkekontor, Brøsetvegen 168, 7069 Trondheim. Mandag-torsdag 10-14.00 i perioden 12. august til 5. september.

Her stemmer du (stemmekretser)

BLUSSUVOLL 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Blussuvoll skole Lillebergvegen 7, 7052 Trondheim
EBERG 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Eberg skole Sigurd Jorsalfarsveg 37, 7046 Trondheim
ROSENBORG 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Rosenborg skole Stadsing. Dahls gate 1, 7015 Trondheim
SINGSAKER 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Singsaler skole Jonsvannveien 2, 7016 Trondheim