SANDNESSUND SOKN

9100 KVALØYSLETTA 77 60 50 90 post@kirken.tromso.no

Nominasjonskomiteens liste

1
KIRSTI JACOBSEN f. 1967, Rådgiver
2
ROAR LEON HOLMSTAD f. 1958, Avdelingsleder
3
INGA MARIE NORDSTRAND f. 1981, Anestesisykepleier
4
ELENA CHRISTIN KOKSLIEN f. 1974, Helsesekretær
5
SIGNOR EDMUND HANSEN f. 1951, Kirketjener
6
ANJA BRÅTEN UNSTAD f. 1986, Butikkmedarbeider
7
LILLIAN IRENE BORGEN KVARSNES f. 1951, Pensjonist
8
INGER HELENE WÅGSÅS IDRUPSEN f. 1966, Ergoterapeut
9
ELLINOR SANDEN JENSEN f. 1957, Gårdbruker
10
ANN-SISSEL ENOKSEN f. 1966, Pedagogisk leder
11
REIDAR FAGERHOLT f. 1964, Trafikkleder
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 12.08.2019-06.09.2019, Tromsø kirkekontor, Skippergata 16, 9008 Tromsø
VENGSØY 01.09.2019, Vengsøy bedehus, kl. 19.00 -20.45

Her stemmer du (stemmekretser)

KVALØYSLETTA 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Kvaløysletta skole Slettavegen 15, 9101 Kvaløysletta
KVALØYSLETTA 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Kvaløysletta skole Slettavegen 15, 9101 Kvaløysletta
RINGVASSØY 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Ungdomshuset Indre Kårvik Skarsfjordveien, 9131 Kårvik
RINGVASSØY 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Kvaløysletta skole Slettavegen 15, 9501 Kvaløysletta
SKOGVIK 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Kvaløysletta skole Slettavegen 15, 9101 Kvaløysletta
SKOGVIK 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Kvaløysletta skole Slettavegen 15, 9101 Kvaløysletta
VENGSØY 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Kvaløysletta skole Slettavegen 15, 9101 Kvaløysletta
VENGSØY 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Kvaløysletta skole Slettavegen 15, 9101 Kvaløysletta