SANDNESSUND SOKN

Slettatorget 8, 9100 KVALØYSLETTA 77 60 50 90 post@kirken.tromso.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
KIRSTI JACOBSEN f. 1967, Rådgiver
2
ROAR LEON HOLMSTAD f. 1958, Avdelingsleder
3
INGA MARIE NORDSTRAND f. 1981, Anestesisykepleier
4
ELENA CHRISTIN KOKSLIEN f. 1974, Helsesekretær
5
SIGNOR EDMUND HANSEN f. 1951, Kirketjener
6
ANJA BRÅTEN UNSTAD f. 1986, Butikkmedarbeider
7
LILLIAN IRENE BORGEN KVARSNES f. 1951, Pensjonist
8
INGER HELENE WÅGSÅS IDRUPSEN f. 1966, Ergoterapeut
9
ELLINOR SANDEN JENSEN f. 1957, Gårdbruker
10
ANN-SISSEL ENOKSEN f. 1966, Pedagogisk leder
11
REIDAR FAGERHOLT f. 1964, Trafikkleder