NORDRE TRYSIL SOKN

2420 TRYSIL 62457773 post@trysil.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Trysil kirkekontor, Slettmovegen 25, 2420 Trysil. Mandag-fredag kl 10.00-12.00 i perioden 10.august-06.september 2019.

Her stemmer du (stemmekretser)

EIDET 09.09.2019 kl 12:00 - 18:00 Engerneset samfunnshus 2440 Engerdal
JORDET 09.09.2019 kl 12:00 - 18:00 Jordet samfunnshus 2430 Jordet
SLETTÅS 09.09.2019 kl 12:00 - 18:00 Slettås samfunnshus 2432 Slettås