AULI SOKN

2150 ÅRNES 63 91 12 80 post@nes.kirker.net

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkens kontorer, Rådhusgata 9B, 2150 Årnes mandag-fredag kl 10:00-15:00 10. august til 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

AULI 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Auli skole Skredderstuvegen 13, 1929 Auli
AULI 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Auli skole Skredderstuvegen 13, 1929 Auli
FJELLFOTEN 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Fjellfoten skole Øvre Hagavei, 2150 Årnes
FJELLFOTEN 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Fjellfoten skole Øvre Hagavei, 2150 Årnes
FRAMTUN 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Haga samfunnshus Hagaplassen, 1929 Auli
FRAMTUN 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Haga samfunnshus Hagaplassen, 1929 Auli