SAUDA SOKN

Toppadalen 3, 4200 SAUDA 40 03 56 42 post@sauda.kirken.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 626 stemmer

Medlemer

PER AKSEL BIRKELAND f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 806 stemmer
LINE HOFTUN AMDAL f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 743 stemmer
BARBRO CCOSCCO WERDAL f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 718 stemmer
ANNA JORUNN GARVIK f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 705 stemmer
SYNNØVE BERGSTUEN f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 679 stemmer
GUNNAR SOLVANG f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 670 stemmer

Varamedlemer

JAN REIDAR AARTUN f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 662 stemmer
BERNT EGIL STRØMME f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 655 stemmer
JANNICKE HILLESTAD HATLEN f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 652 stemmer
ANJA HUSE f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 642 stemmer
KJELL OLE ØVERLAND f. 1938
Nominasjonskomiteens liste 631 stemmer
Sjå valresultat for STAVANGER BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
PER AKSEL BIRKELAND f. 1958 Andersengja 12
2
ANNA JORUNN GARVIK f. 1946 Brekke 78
3
JAN REIDAR AARTUN f. 1949 Hellandsbygd
4
BARBRO CCOSCCO WERDAL f. 1989 Toppadalen 2
5
ARILD FOSSTVEIT f. 1950 Fosstveitvegen 46
6
LINE HOFTUN AMDAL f. 1974 Ringhagen 8
7
GUNNAR SOLVANG f. 1949 Kongsveien 45
8
KJELL OLE ØVERLAND f. 1939 Hedlot 26
9
LEIF SANDNES f. 1988 Fosstveitvegen 46
10
BERNT EGIL STRØMME f. 1953 Wergelandsveien 49
11
ANJA HUSE f. 1967 Brekkebakken 1
12
SVETLANA MICHALSEN f. 1975 Andersengja 16
13
JANNICKE HILLESTAD HATLEN f. 1976 Tråsavikåsen 14
14
TORHILD SYNNØVE THOMASSEN f. 1949 Egne hjem 65
15
SYNNØVE BERGSTUEN f. 1974 Søndenålia 87