MOSS SOKN

Kirkegata 19, 1531 MOSS 69248260 tor.sorby@mosskirke.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 843 stemmer

Medlemmer

Tania von der Lippe Michelet f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 964 stemmer
Linda Hustoft f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 912 stemmer
Stine Elisabeth Jacobsen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 890 stemmer
Anders Torbjørn Rekaa f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 886 stemmer
Rolf Johan Klokkerud f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 880 stemmer
Reidar Aasgaard f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 876 stemmer

Varamedlemmer

Marit Elisabet Bernhof Kildal f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 857 stemmer
Håkon Frøysa Skullerud f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 857 stemmer
Stian Christoffer Moen f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 850 stemmer
Gunvor Irja Halleland f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 815 stemmer
Dag Erik Lunde f. 1940
Nominasjonskomiteens liste 819 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste