GAMLE GLEMMEN SOKN

Nygaardsgata 28, 1606 FREDRIKSTAD 69 95 98 00 gamleglemmen-menig@fredrikstad.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 207 stemmer

Medlemmer

Anne-Lise Helgesen f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 239 stemmer
Andreas Ekstrøm f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 224 stemmer
Anne Berit Mbedule f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 217 stemmer
Kate Hoel f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 214 stemmer
Heidi Aarvik f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 210 stemmer
Aud Helen Larsen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 204 stemmer

Varamedlemmer

Irene Lundstrøm f. 1969
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANDREAS EKSTRØM f. 1980 Lillegaard
2
ANNE-LISE HELGESEN f. 1972 Hannestadkroken
3
ANNE BERIT MBEDULE f. 1979 Gundrosens vei
4
AUD HELEN LARSEN f. 1966 Solvangveien
5
KATE HOEL f. 1960 Gamle Kirkevei
6
HEIDI AARVIK f. 1970 Batteriveien