RØDENES SOKN

1870 ØRJE 69 81 18 46 post@marker.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 82 stemmer

Medlemmer

Ragnhild Helene Fagerås f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 102 stemmer
Kari Fornes Jaavall f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 96 stemmer

Varamedlemmer

Sverre Gjerloug Nakkim f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Tore Robert Klerud f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 86 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste