GJERDRUM OG HENI SOKN

Gjerivegen 1, 2022 GJERDRUM 66 10 61 20 kirkekontoret@gjerdrum.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 680 stemmer

Medlemmer

Gudmund Andre Kogstad f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 789 stemmer
Roar Sollie f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 747 stemmer
Gunnhild Leite f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 743 stemmer
Morten Vilhelm Drefvelin f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 731 stemmer
Camilla Tandberg f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 721 stemmer
Hanne Bakke Clemm von Hohenberg f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 707 stemmer

Varamedlemmer

Anne Karin Nordli f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 703 stemmer
Jane Barbro Hjellegjerde Aambakk f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 693 stemmer
Svein Ole Kogstad f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 691 stemmer
John Kristen Ødegaard f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 684 stemmer
Dagfinn Solheim f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 676 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste