MARIDALEN SOKN

Kringsjågrenda 1, 0861 OSLO 23 62 94 90 post.nordberg@oslo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 107 stemmer

Medlemmer

Gunstein Hansen f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 142 stemmer
Marianne Faye f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 121 stemmer
Gunnar Aksel Bjune f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 117 stemmer
Geir Harald Baalsrud Ingeborgrud f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer

Varamedlemmer

Jon Ivar Bakke f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer
Ingvild Engen Finne f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 114 stemmer
Inger Alette Thaugland f. 1937
Nominasjonskomiteens liste 109 stemmer
Alf Reidar Dale f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
HELENE HORSFJORD f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste