SNERTINGDAL SOKN

Strandgata 13A, 2815 GJØVIK 61 14 64 80 post@gjovik.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 376 stemmer

Medlemmer

Sigrid Amlie Kokslien f. 1962 , Sykepleier i Hjemmetjenes
Nominasjonskomiteens liste 461 stemmer
Ole Wilhelm Skundberg f. 1979 , Kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 446 stemmer
Lene Toppen f. 1977 , Helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 426 stemmer
Sigbjørn Ottar Bergli f. 1945 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 402 stemmer
Kjell Josef Skundberg f. 1955 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 401 stemmer
Marianne Haugen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 389 stemmer

Varamedlemmer

Kai Evenstuen f. 1970 , Miljøarbeider
Nominasjonskomiteens liste 388 stemmer
Britt Stensvold f. 1972 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 387 stemmer
Gunn Marit Bjørklund Schrøder f. 1967 , Kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 384 stemmer
Siv Engen f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 382 stemmer
Gunn Jorun Alund f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 378 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
SIGRID AMLIE KOKSLIEN f. 1964, Sykepleier i Hjemmetjenes Øvre veg 910
2
KAI EVENSTUEN f. 1972, Miljøarbeider Snertingdalsvegen 2120
3
LENE TOPPEN f. 1979, Helsefagarbeider Svearovegen 131
4
SIGBJØRN OTTAR BERGLI f. 1947, Pensjonist Øvre veg 991
5
GUNN JORUN ALUND f. 1969 Snertingdalsvegen 2050
6
OLE WILHELM SKUNDBERG f. 1981, Kirketjener Skundbergvegen 61
7
SIV ENGEN f. 1975 Bergumsvegen 162
8
MARIANNE HAUGEN f. 1971 Storsveleia 110
9
BRITT STENSVOLD f. 1974, Hjelpepleier Rotstigvegen 3
10
GUNN MARIT BJØRKLUND SCHRØDER f. 1969, Kirketjener Dalheimvegen 71
11
SIV MARGARETH ØVERSTAD f. 1970 Gamlevegen 74
12
KJELL JOSEF SKUNDBERG f. 1957, Pensjonist Skundbergvegen 20