SKÅBU SOKN

, 2643 SKÅBU 61 21 62 90 marit.hagen@nord-fron.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 109 stemmer

Medlemmer

UNNI ASBJØRG BØYUM KLUGE f. 1950 , Pensjonert lærer
Nominasjonskomiteens liste 145 stemmer
OLAV BLEKASTAD f. 1974 , vedlikeholder maskin
Nominasjonskomiteens liste 121 stemmer
ODDGEIR SLÅSTUEN f. 1960 , Selvst.næringsdrivende
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer
SIGRID NORHEIM SANDBAKKEN f. 1951 , Pensjonert lærer
Nominasjonskomiteens liste 115 stemmer
LAILA ELIN RISDAL f. 1956 , Pensj. kontormedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 114 stemmer
ELLEN RØNSHAUGEN f. 1987 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 114 stemmer

Varamedlemmer

IVAR HJALMAR ENGEVOLD f. 1949 , Pensjonert ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer
UNNI RISDAL f. 1951 , Pensjonert turistvert
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
ANITA STEBERGLØKKEN f. 1958 , Husmor/turistvert
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
NILS HALGEIR HAGE f. 1953 , Gårdbruker/fegjeter
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
ÅSE SLÅSTUEN f. 1952 , Pensjonert renholder
Nominasjonskomiteens liste 109 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
UNNI ASBJØRG BØYUM KLUGE f. 1950, Pensjonert lærer
2
LAILA ELIN RISDAL f. 1956, Pensj. kontormedarbeider
3
ELLEN RØNSHAUGEN f. 1987, Sykepleier
4
OLAV BLEKASTAD f. 1974, vedlikeholder maskin
5
UNNI RISDAL f. 1951, Pensjonert turistvert
6
SIGRID NORHEIM SANDBAKKEN f. 1951, Pensjonert lærer
7
ODDGEIR SLÅSTUEN f. 1960, Selvst.næringsdrivende
8
STEINAR VESLUM f. 1964, gårdbr. /bedriftsrådgiver
9
IVAR HJALMAR ENGEVOLD f. 1949, Pensjonert ingeniør
10
MÅLFRID MAURSTAD f. 1958, Butikkmedarbeider
11
INGEBJØRG ANITA BAKKEN f. 1966, Sykepleier
12
ANITA STEBERGLØKKEN f. 1958, Husmor/turistvert
13
OLE ANDERS EKRE f. 1992, Gårdbruker
14
ÅSE SLÅSTUEN f. 1952, Pensjonert renholder
15
NILS HALGEIR HAGE f. 1953, Gårdbruker/fegjeter