SKÅBU SOKN

2643 SKÅBU 61 21 62 90 marit.hagen@nord-fron.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 109 stemmer

Medlemmer

Unni Asbjørg Bøyum Kluge f. 1950 , Pensjonert lærer
Nominasjonskomiteens liste 145 stemmer
Olav Blekastad f. 1974 , vedlikeholder maskin
Nominasjonskomiteens liste 121 stemmer
Oddgeir Slåstuen f. 1960 , Selvst.næringsdrivende
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer
Sigrid Norheim Sandbakken f. 1951 , Pensjonert lærer
Nominasjonskomiteens liste 115 stemmer
Laila Elin Risdal f. 1956 , Pensj. kontormedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 114 stemmer
Ellen Rønshaugen f. 1987 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 114 stemmer

Varamedlemmer

Ivar Hjalmar Engevold f. 1949 , Pensjonert ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer
Unni Risdal f. 1951 , Pensjonert turistvert
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Anita Stebergløkken f. 1958 , Husmor/turistvert
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Nils Halgeir Hage f. 1953 , Gårdbruker/fegjeter
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Åse Slåstuen f. 1952 , Pensjonert renholder
Nominasjonskomiteens liste 109 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
UNNI ASBJØRG BØYUM KLUGE f. 1951, Pensjonert lærer
2
LAILA ELIN RISDAL f. 1957, Pensj. kontormedarbeider
3
ELLEN RØNSHAUGEN f. 1988, Sykepleier
4
OLAV BLEKASTAD f. 1975, vedlikeholder maskin
5
UNNI RISDAL f. 1952, Pensjonert turistvert
6
SIGRID NORHEIM SANDBAKKEN f. 1952, Pensjonert lærer
7
ODDGEIR SLÅSTUEN f. 1961, Selvst.næringsdrivende
8
STEINAR VESLUM f. 1965, gårdbr. /bedriftsrådgiver
9
IVAR HJALMAR ENGEVOLD f. 1950, Pensjonert ingeniør
10
MÅLFRID MAURSTAD f. 1959, Butikkmedarbeider
11
INGEBJØRG ANITA BAKKEN f. 1967, Sykepleier
12
ANITA STEBERGLØKKEN f. 1959, Husmor/turistvert
13
OLE ANDERS EKRE f. 1993, Gårdbruker
14
ÅSE SLÅSTUEN f. 1953, Pensjonert renholder
15
NILS HALGEIR HAGE f. 1954, Gårdbruker/fegjeter