GRUA/HARESTUA SOKN

2730 LUNNER 61324800 kontor@lunner.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 417 stemmer

Medlemmer

GUDRUN ELISABETH HANSEN f. 1964 , Kunderådgiver/ekspeditør
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer
BERIT SKJØRSHAMMER f. 1960 , Intensivsykepleier, Akutt
Nominasjonskomiteens liste 225 stemmer
WANDA JOSEFSEN FOSS f. 1957 , Adm.sjef/Interiørarkitekt
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer
CHRISTER BOSSE f. 1979 , Selger
Nominasjonskomiteens liste 144 stemmer
INGER HELENE FRØISLIE LUNNER f. 1953 , Pensjonert lærer
Nominasjonskomiteens liste 212 stemmer
KAI OTTO FET f. 1956 , Kunstner
Nominasjonskomiteens liste 111 stemmer

Varamedlemmer

EVA WAAIA f. 1944 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer
HEGE MARIE HAAKENSTAD GODLI f. 1962 , Bonde – miljøarbeider
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
EVA RØNNESETER MEDINA f. 1951 , Pensjonert lærer
Nominasjonskomiteens liste 142 stemmer
WILLY NIELSEN f. 1958 , Uføretrygdet
Nominasjonskomiteens liste 111 stemmer
NINA VESTBY GABRIELSEN f. 1973 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
GUDRUN ELISABETH HANSEN f. 1964, Kunderådgiver/ekspeditør 2742 Grua
2
BERIT SKJØRSHAMMER f. 1960, Intensivsykepleier, Akutt 2743 Harestua
3
WANDA JOSEFSEN FOSS f. 1957, Adm.sjef/Interiørarkitekt 2742 Grua
4
CHRISTER BOSSE f. 1979, Selger 2740 Roa
5
INGER HELENE FRØISLIE LUNNER f. 1953, Pensjonert lærer 2743 Harestua
6
KAI OTTO FET f. 1956, Kunstner 2740 Roa
7
EVA WAAIA f. 1944, Pensjonist 2742 Grua
8
HEGE MARIE HAAKENSTAD GODLI f. 1962, Bonde – miljøarbeider 2742 Grua
9
EVA RØNNESETER MEDINA f. 1951, Pensjonert lærer 2743 Harestua
10
WILLY NIELSEN f. 1958, Uføretrygdet 2742 Grua
11
NINA VESTBY GABRIELSEN f. 1973, Sykepleier 2742 Grua