BAGN SOKN

Bagnslinna 22, 2930 BAGN 61 34 85 80 post.sor-aurdal@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 185 stemmer

Medlemmer

Ole Fønhus f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 241 stemmer
Elisabeth Sukke f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 218 stemmer
Anne-Cathrine Dyve f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 218 stemmer
Anne Berit Bang f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 208 stemmer
Arnbjørg Evjen Fønhus f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 197 stemmer
Sigrid Evjen Fønhus f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 196 stemmer

Varamedlemmer

Thor Morten Dokken f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 194 stemmer
Emil Vidar Dahl Listerud f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 193 stemmer
Martine Veglingsrud f. 1994
Nominasjonskomiteens liste 188 stemmer
GEIR IVAR LIE f. 1995
Nominasjonskomiteens liste 185 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste