LILLESAND SOKN

Storgata 2, 4790 LILLESAND kirkekontoret.lillesand@lillesand.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 780 stemmer

Medlemmer

Hans Eide f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 910 stemmer
Gunnar Kulia f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 888 stemmer
Erling Gitmark f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 865 stemmer
Hildegunn Buene Hunemo f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 859 stemmer
Marianne Jortveit f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 820 stemmer
Anita Frydenlund Austdal f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 819 stemmer
Cathrine Borgen f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 796 stemmer
Ingunn Astrid Aamland f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 787 stemmer

Varamedlemmer

Jørgen Forseth Jacobsen f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 760 stemmer
Tor Arne Knutsen f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 758 stemmer
Elin Hegli Bugge f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 749 stemmer
Håvard Kvarenes f. 2001
Nominasjonskomiteens liste 777 stemmer
Nina Elin Askbo f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 766 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste