HEREFOSS SOKN

4760 BIRKELAND 37 28 15 50 kirken@birkenes.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 73 stemmer

Medlemmer

SIV LANDAAS f. 1958 , Kontormedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
ODDVIN ULDAL f. 1961 , Kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
JORUNN RAVNÅSEN f. 1960 , Hjemmehjelp
Nominasjonskomiteens liste 81 stemmer
ELISABETH RAVNÅSEN f. 1988 , Helsesekretær
Nominasjonskomiteens liste 80 stemmer
CECILIE JORDAL f. 1981 , Helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 78 stemmer
GUNN KRISTINE RØDLI f. 1994 , Student
Nominasjonskomiteens liste 77 stemmer

Varamedlemmer

MARIANN BIRGITTE RUUD SLETTENE f. 1993 , Student
Nominasjonskomiteens liste 77 stemmer
KIM REIMANN RASMUSSEN f. 1981 , Energimontør
Nominasjonskomiteens liste 75 stemmer
ÅSE BRIT NES BJERVA f. 1957 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 70 stemmer
BERIT GAUSLÅ f. 1947 , Husmor/Kokk
Nominasjonskomiteens liste 72 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
SIV LANDAAS f. 1958, Kontormedarbeider Herefoss
2
JORUNN RAVNÅSEN f. 1960, Hjemmehjelp Søre Herefoss
3
ODDVIN ULDAL f. 1961, Kirketjener Herefoss
4
CECILIE JORDAL f. 1981, Helsefagarbeider Herefoss
5
GUNN KRISTINE RØDLI f. 1994, Student Herefoss
6
KIM REIMANN RASMUSSEN f. 1981, Energimontør Herefoss
7
ELISABETH RAVNÅSEN f. 1988, Helsesekretær Herefoss
8
ÅSE BRIT NES BJERVA f. 1957, Sykepleier Herefoss
9
BERIT GAUSLÅ f. 1947, Husmor/Kokk Herefoss
10
MARIANN BIRGITTE RUUD SLETTENE f. 1993, Student Herefoss