RANDESUND SOKN

4638 KRISTIANSAND S 38 19 68 80 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 892 stemmer

Medlemmer

JULIE OMDAL EGELAND f. 1994 , Barne- og ungd. konsulent
Nominasjonskomiteens liste 1039 stemmer
ÅSMUND FARESTVEIT f. 1972 , Lektor
Nominasjonskomiteens liste 993 stemmer
ØYSTEIN SANNARNES f. 1965 , Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 985 stemmer
KIRSTEN LEIDAL f. 1971 , Miljørådgiver
Nominasjonskomiteens liste 965 stemmer
MATS NESMANN f. 1956 , Avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 960 stemmer
TOBIAS MALVIG f. 1998 , Tømrer
Nominasjonskomiteens liste 937 stemmer
NILS KRISTIAN AARSLAND f. 1967 , Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 934 stemmer
MARIANNE CHRISTENSEN TANDBERG f. 1974 , Barnehagelærer
Nominasjonskomiteens liste 933 stemmer

Varamedlemmer

MAGNUS RAMSDALEN f. 2000 , Student
Nominasjonskomiteens liste 929 stemmer
LARS-IVAR GJØRV f. 1957 , Seniorrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 926 stemmer
STEPHEN MARTIN PEARSON f. 1948 , Rådgiver, fril. organist
Nominasjonskomiteens liste 874 stemmer
TERJE EGELAND f. 1966
Tilføyd valgbar person 5 stemmer
OLE FRITJOF GODTFREDSEN f. 1956
Tilføyd valgbar person 4 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
MATS NESMANN f. 1956, Avdelingsleder
2
LARS-IVAR GJØRV f. 1957, Seniorrådgiver
3
MARIANNE CHRISTENSEN TANDBERG f. 1974, Barnehagelærer
4
ÅSMUND FARESTVEIT f. 1972, Lektor
5
TOBIAS MALVIG f. 1998, Tømrer
6
KIRSTEN LEIDAL f. 1971, Miljørådgiver
7
JULIE OMDAL EGELAND f. 1994, Barne- og ungd. konsulent
8
MAGNUS RAMSDALEN f. 2000, Student
9
ØYSTEIN SANNARNES f. 1965, Rådgiver
10
NILS KRISTIAN AARSLAND f. 1967, Rådgiver
11
STEPHEN MARTIN PEARSON f. 1948, Rådgiver, fril. organist