SIRDAL SOKN

Tonstadveien 25, 4440 TONSTAD 38371600 post@sirdal.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 231 stemmer

Medlemer

Gunnlaug Seland f. 1953 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 288 stemmer
Ingunn Berstad Tonstad f. 1962 , Sjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 266 stemmer
Hanne Birgitte Fodstad f. 1945 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 266 stemmer
Siri Elisabeth Skagestad f. 1970 , Selvst. næringsdrivende
Nominasjonskomiteens liste 257 stemmer
Trine Røsstad Ousdal f. 1971 , Lærer/Miljøterapeut
Nominasjonskomiteens liste 253 stemmer
Are Yngvar Myhra f. 1968 , Vernepleier'/Miljøterapeu
Nominasjonskomiteens liste 252 stemmer

Varamedlemer

Gunn-Siri Ousdal f. 1961 , Butikksjef/Kyrkjetjenar
Nominasjonskomiteens liste 250 stemmer
Sissel Agathe Bø f. 1954 , Pensjonert psyk. hjelpep
Nominasjonskomiteens liste 247 stemmer
Tone Marit Bjørnestad f. 1963 , Gardbrukar
Nominasjonskomiteens liste 245 stemmer
Kenneth Omlie f. 1977 , Byggmester/Takstmann
Nominasjonskomiteens liste 241 stemmer
Kathrine Bertine Berge Seland f. 1977 , Renholder
Nominasjonskomiteens liste 240 stemmer
Sjå valresultat for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
GUNNLAUG SELAND f. 1955, Pensjonist Bakken 22, Tonstad
2
ARE YNGVAR MYHRA f. 1970, Vernepleier'/Miljøterapeu Klattane 67, 4443 Tjørhom
3
TRINE RØSSTAD OUSDAL f. 1973, Lærer/Miljøterapeut Fintlandsmonan, 4440 Tons
4
KENNETH OMLIE f. 1979, Byggmester/Takstmann Tonstadveien, Tonstad
5
INGUNN BERSTAD TONSTAD f. 1964, Sjukepleiar Hauanveien, 4440 Tonstad
6
SISSEL AGATHE BØ f. 1956, Pensjonert psyk. hjelpep Øksendalv., 4440 Tonstad
7
SIRI ELISABETH SKAGESTAD f. 1972, Selvst. næringsdrivende Tonstadv., 4440 Tonstad
8
GUNN-SIRI OUSDAL f. 1963, Butikksjef/Kyrkjetjenar Ousdal, 4440 Tonstad
9
KATHRINE BERGE SELAND f. 1979, Renholder Øvreveien, 4440 Tonstad
10
HANNE BIRGITTE FODSTAD f. 1947, Pensjonist Indregarden, 4440 Tonstad
11
TONE MARIT BJØRNESTAD f. 1965, Gardbrukar Ytregarden, 4440 Tonstad