VARDEN SOKN

Egersundsgata 11, 4015 STAVANGER 51 91 71 40 varden.menighet.stavanger@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 234 stemmer

Medlemmer

ATLE BLOMGREN f. 1970 , Seniorforsker
Supplert kandidat 268 stemmer
TORHILD HUSEBØ PLENER f. 1965 , Helsesekretær
Nominasjonskomiteens liste 266 stemmer
TORILL MARGRETE BØ HANSEN f. 1969 , Lærer
Supplert kandidat 262 stemmer
JANNE HAGEN f. 1963 , journalist
Nominasjonskomiteens liste 261 stemmer
MARIT SØLVI SLETTEBERG STORLI f. 1966 , Byplanlegger
Nominasjonskomiteens liste 260 stemmer
MAGNE HERSVIK f. 1954 , Tolk, daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 243 stemmer
ANNE MARGRETHE KINN AASLAND f. 1947 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 236 stemmer
SVEINUNG PEDERSEN f. 1953 , Siviløkonom
Supplert kandidat 231 stemmer

Varamedlemmer

DAG JOHANNESSEN f. 1968 , Prest
Supplert kandidat 231 stemmer
ANNE MARIE MELING HETTA f. 1944
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
OLAV EIKELAND f. 1945
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for STAVANGER BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
MARIT SØLVI SLETTEBERG STORLI f. 1967, Byplanlegger
2
MAGNE HERSVIK f. 1955, Tolk, daglig leder
3
ANNE MARGRETHE KINN AASLAND f. 1948, pensjonist
4
JANNE HAGEN f. 1964, journalist
5
TORHILD HUSEBØ PLENER f. 1966, Helsesekretær

Supplerte kandidater

SVEINUNG PEDERSEN f. 1954, Siviløkonom
ATLE BLOMGREN f. 1971, Seniorforsker
DAG JOHANNESSEN f. 1969, Prest