SVEIO SOKN

Sveiogata 70, 5550 SVEIO 53 74 84 20 kyrkja@sveio.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 321 stemmer

Medlemer

Bent Rune Hansen Sinnes f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 401 stemmer
Haldis Johanne Økland Lier f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 383 stemmer
Lin Hege Enge f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 363 stemmer
Anne Vierdal f. 1996
Nominasjonskomiteens liste 361 stemmer
Johannes Flatnes f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 356 stemmer
Leiv Rossehaug f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 348 stemmer
Trond Widar Våga f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 343 stemmer
Astrid Yasmin Furdal f. 1996
Nominasjonskomiteens liste 338 stemmer

Varamedlemer

Kristi Henden Tveitaskog f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
Elise Alberdine De Winter f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 330 stemmer
Torhild Matre f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 325 stemmer
Inger Skogland f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 319 stemmer
Runar Larsen f. 1997
Tilføydd valbar person 1 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste