BRUVIK SOKN

Lonevågen 5, 5282 LONEVÅG 56 19 22 80 edvin.bratli@osteroy.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 53 stemmer

Medlemer

Magne Roald Vikne f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 78 stemmer
Idar Fjeldstad f. 2000
Nominasjonskomiteens liste 71 stemmer
Jorunn Helene Hermansen f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 65 stemmer
Kristin-Merete Nøttveit f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 63 stemmer

Varamedlemer

Tove Mostrøm f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 59 stemmer
Anne Kristine Mahle Vikne f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 53 stemmer
Nils Harald Bruvik f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 52 stemmer
Asle Revheim Bratholmen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 51 stemmer
Svein Arne Låstad f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 51 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
KRISTIN-MERETE NØTTVEIT f. 1958 Bruvik
2
NILS HARALD BRUVIK f. 1966 Bruvik
3
ANNE KRISTINE MAHLE VIKNE f. 1963 Bruvik
4
ASLE REVHEIM BRATHOLMEN f. 1957 Bruvik
5
TOVE MOSTRØM f. 1972 Bruvik
6
SVEIN ARNE LÅSTAD f. 1973 Bruvik
7
JORUNN HELENE HERMANSEN f. 1959 Bruvik
8
IDAR FJELDSTAD f. 2001 Bruvik
9
MAGNE ROALD VIKNE f. 1955 Bruvik