BAKKLANDET SOKN

Frostaveien 2H, 7068 TRONDHEIM post.bakklandet.trondheim@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 312 stemmer

Medlemmer

Morten Skille f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 330 stemmer
Vibeke Rosenkrantz Ulrichsen f. 1993
Nominasjonskomiteens liste 328 stemmer
Vetle Christian Nødtvedt f. 1995
Nominasjonskomiteens liste 327 stemmer
Marit Arnesen Bergendahl f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 326 stemmer
Tone Valmot f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 326 stemmer

Varamedlemmer

Hilde Hov Lauritzen f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 324 stemmer
Morten Helgesen Busch f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 312 stemmer
Marit Audhild Flakne f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 302 stemmer
Torill Hertling f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 301 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste