STOD SOKN

Klæbu, 7717 STEINKJER 74 14 57 00 postmottak@steinkjer.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 164 stemmer

Medlemmer

Aud Elisabeth Ramberg f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 180 stemmer
Wenke Aasenhuus f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 177 stemmer
Ivar Leo Aassve f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer
Jan Erik Hågensen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer
Per-Ivar Finstad f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 171 stemmer
Kristin Anita Volden f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 171 stemmer
Ann Helen Haltbrekken Helge f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 170 stemmer
Merete Haug f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer

Varamedlemmer

Jon Anders Bratberg f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
Grethe Solberg Susegg f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 167 stemmer
Lise Finanger f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer
Lena Johnsen Bunes f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer
Bente Elisabeth Solnes f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
IVAR LEO AASSVE f. 1958 Valøy
3
AUD ELISABETH RAMBERG f. 1958 Stod
4
LISE FINANGER f. 1973 Stod
5
LENA JOHNSEN BUNES f. 1970 Stod
6
ROLF STEINAR DAHL f. 1970 Stod
7
PER-IVAR FINSTAD f. 1971 Stod
8
MERETE HAUG f. 1985 Stod
9
KRISTIN ANITA VOLDEN f. 1960 Stod
10
JAN ERIK HÅGENSEN f. 1963 Stod
11
BENTE WESTERHUS f. 1975 Sunnan
12
BENTE ELISABETH SOLNES f. 1969 Stod
13
AINA STABFORSMO ROEL f. 1985 Stod
14
HÅVARD DYRSTAD f. 1980 Stod
15
FREDRIK VÅGAN TANEM f. 1998 Stod
16
WENKE AASENHUUS f. 1977 Stod
18
ANITA BRÅTHEN SUUL f. 1972 Stod
19
GRETE LOVISE JOHANSEN f. 1969 Stod
21
SNORRE JYSTAD f. 1967 Stod
22
RUNE GRANKVIST f. 1964 Stod
23
GRETHE SOLBERG SUSEGG f. 1957 Sunnan
24
STIG OLAV SKJERVE f. 1964 Stod
25
RUNE ADELSTEN JENSSEN f. 1962 Stod
26
JON ANDERS BRATBERG f. 1973 Stod
28
Bjarne Roar Elnan f. 1975 Stod