STOD SOKN

Klæbu, 7717 STEINKJER 74 14 57 00 postmottak@steinkjer.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 164 stemmer

Medlemmer

AUD ELISABETH RAMBERG f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 180 stemmer
WENKE AASENHUUS f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 177 stemmer
IVAR LEO AASSVE f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer
JAN ERIK HÅGENSEN f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer
PER-IVAR FINSTAD f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 171 stemmer
KRISTIN ANITA VOLDEN f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 171 stemmer
ANN HELEN HALTBREKKEN HELGE f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 170 stemmer
MERETE HAUG f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer

Varamedlemmer

JON ANDERS BRATBERG f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
GRETHE SOLBERG SUSEGG f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 167 stemmer
LISE FINANGER f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer
LENA JOHNSEN BUNES f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer
BENTE ELISABETH SOLNES f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
IVAR LEO AASSVE f. 1957 Valøy
3
AUD ELISABETH RAMBERG f. 1957 Stod
4
LISE FINANGER f. 1972 Stod
5
LENA JOHNSEN BUNES f. 1969 Stod
6
ROLF STEINAR DAHL f. 1969 Stod
7
PER-IVAR FINSTAD f. 1970 Stod
8
MERETE HAUG f. 1984 Stod
9
KRISTIN ANITA VOLDEN f. 1959 Stod
10
JAN ERIK HÅGENSEN f. 1962 Stod
11
BENTE WESTERHUS f. 1974 Sunnan
12
BENTE ELISABETH SOLNES f. 1968 Stod
13
AINA STABFORSMO ROEL f. 1984 Stod
14
HÅVARD DYRSTAD f. 1979 Stod
15
FREDRIK VÅGAN TANEM f. 1997 Stod
16
WENKE AASENHUUS f. 1976 Stod
18
ANITA BRÅTHEN SUUL f. 1971 Stod
19
GRETE LOVISE JOHANSEN f. 1968 Stod
21
SNORRE JYSTAD f. 1966 Stod
22
RUNE GRANKVIST f. 1963 Stod
23
GRETHE SOLBERG SUSEGG f. 1956 Sunnan
24
STIG OLAV SKJERVE f. 1963 Stod
25
RUNE ADELSTEN JENSSEN f. 1961 Stod
26
JON ANDERS BRATBERG f. 1972 Stod
28
BJARNE ROAR ELNAN f. 1974 Stod