RØYRVIK SOKN

7898 LIMINGEN 40 64 27 58 sokneprest@namsskogan.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 160 stemmer

Medlemmer

JORID LOVISE ÅSTRAND f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 217 stemmer
Heidi Anita Brekkvassmo Heggstad f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 203 stemmer
Marianne Ornæs f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 198 stemmer
Helen Jønsson f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
ANITA KVILAAS f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 166 stemmer
Mary Irene Einarsen Jåma f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer
ANNA MALENE JØNSSON f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer

Varamedlemmer

Kjell Sigbjørn Lund f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer
Rolf Sverkmo f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer
Marianne Krutå f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer
Elin Johanne Jansson Fiskum f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste