OLSVIK SOKN

Olsvikåsen 109, 5183 OLSVIK 55 30 81 70 olsvik.menighet.bergen@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 406 stemmer

Medlemmer

Mette Myklebust f. 1994 , Vernepleier
Nominasjonskomiteens liste 461 stemmer
Arthur Martin Pilskog f. 1951 , Sykehjemsprest
Nominasjonskomiteens liste 447 stemmer
Yngve Jørgensen f. 1955 , Rektor
Nominasjonskomiteens liste 446 stemmer
Christer Van Der Meeren f. 1988 , Systemutvikler
Nominasjonskomiteens liste 443 stemmer
Anette Fjæra Hermansen f. 1978 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 440 stemmer
Brith Sissel Barsnes Bjordal f. 1957 , Free-lance sanger
Nominasjonskomiteens liste 431 stemmer
Sølvi Mostraum Krabbedal f. 1967 , Revisor
Nominasjonskomiteens liste 422 stemmer
Aina Van Der Meeren f. 1988 , Student
Nominasjonskomiteens liste 420 stemmer

Varamedlemmer

Torill Andersen f. 1950 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 416 stemmer
Ingelin Margrethe Hoff Larsen f. 1944 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 410 stemmer
Øivind Hovden f. 1956 , Bioingeniør
Nominasjonskomiteens liste 408 stemmer
Bodil Ingebjørg Angelvik f. 1946 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 406 stemmer
Randi Birkeli Mårtensson f. 1959 , Kommunal hjemmetjeneste
Nominasjonskomiteens liste 396 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
YNGVE JØRGENSEN f. 1957, Rektor Olsvik
2
METTE MYKLEBUST f. 1996, Vernepleier Olsvik
3
BRITH SISSEL BARSNES BJORDAL f. 1959, Free-lance sanger Olsvik
4
CHRISTER VAN DER MEEREN f. 1990, Systemutvikler Olsvik
5
ARTHUR MARTIN PILSKOG f. 1953, Sykehjemsprest Olsvik
6
RANDI BIRKELI MÅRTENSSON f. 1961, Kommunal hjemmetjeneste Olsvik
7
ELSE BEATE DÅVØY f. 1956, Pensjonist Olsvik
8
ANETTE FJÆRA HERMANSEN f. 1980, Lærer Olsvik
9
ØIVIND HOVDEN f. 1958, Bioingeniør Olsvik
10
AINA VAN DER MEEREN f. 1990, Student Olsvik
11
TORILL ANDERSEN f. 1952, Sykepleier Olsvik
12
SØLVI MOSTRAUM KRABBEDAL f. 1969, Revisor Olsvik
13
BODIL INGEBJØRG ANGELVIK f. 1948, Pensjonist Olsvik
14
INGELIN MARGRETHE HOFF LARSEN f. 1946, Pensjonist Olsvik