GJØVIK SOKN

Strandgata 13A, 2815 GJØVIK 45 87 62 01 post.gjovik@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 435 stemmer

Medlemmer

Dag Landmark f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 478 stemmer
Kari Schjerven Øveraasen f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 477 stemmer
Kirsten Aarflot f. 1955 , Adjunkt/lærer
Nominasjonskomiteens liste 473 stemmer
Oddvar Hansen f. 1954 , Pianotekniker
Nominasjonskomiteens liste 458 stemmer
Anne Ingrid Strøm f. 1959 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 448 stemmer
Kristin Ydse Jemtland f. 1953 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 441 stemmer
Inga Marie Hansen Martinsen f. 1977 , Pedleder Sørbyen barnehag
Nominasjonskomiteens liste 435 stemmer
Marit Nymark f. 1968 , Synspedagog ved Kopperud
Nominasjonskomiteens liste 434 stemmer

Varamedlemmer

Marit Skjel f. 1971 , Rådgiver i norsk vann
Nominasjonskomiteens liste 428 stemmer
Arne Hanssen f. 1971 , Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 423 stemmer
Ann Mari Kvalvik f. 1961 , Fagutviklinssykepleier
Nominasjonskomiteens liste 421 stemmer
Vibeke Myhre Haugen f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 434 stemmer
Randi Strangstadstuen f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 434 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KIRSTEN AARFLOT f. 1956, Adjunkt/lærer Gjøvik
2
KARI SCHJERVEN ØVERAASEN f. 1956 Gjøvik
3
ODDVAR HANSEN f. 1955, Pianotekniker Gjøvik
4
MARIT NYMARK f. 1969, Synspedagog ved Kopperud Gjøvik
5
MARIT SKJEL f. 1972, Rådgiver i norsk vann Gjøvik
6
ARNE HANSSEN f. 1972, Daglig leder Gjøvik
7
ANN MARI KVALVIK f. 1962, Fagutviklinssykepleier Gjøvik
8
DAG LANDMARK f. 1949, Pensjonist Gjøvik
9
KRISTIN YDSE JEMTLAND f. 1954, Pensjonist Gjøvik
10
VIBEKE MYHRE HAUGEN f. 1975 Gjøvik
11
ANNE INGRID STRØM f. 1960, Lærer Gjøvik
12
RANDI STRANGSTADSTUEN f. 1952 Gjøvik
13
INGA MARIE HANSEN MARTINSEN f. 1978, Pedleder Sørbyen barnehag Gjøvik