VÅLER SOKN

Vålgutua 199, 2436 VÅLER I SOLØR 62 42 40 90 kirken@vaaler-he.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 424 stemmer

Medlemmer

Rannveig Østertun Homlong f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 502 stemmer
Henriette Svenneby f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 490 stemmer
Ola Sørlundsengen f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 479 stemmer
Kari Helene Butteberg f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 479 stemmer
Stein Ivar Sandnæs f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 478 stemmer
Ivar O Krekvik f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 454 stemmer
Randi Fengsrud f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 444 stemmer
Veronica Heidi Solhaugen f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 442 stemmer

Varamedlemmer

Anne Sofie Hynne f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 438 stemmer
Lene Dreier Martinsen f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 429 stemmer
Toril Helene Kristiansen f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 429 stemmer
Sylvia Narbuvoll f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 422 stemmer
Turid Skjæret f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 419 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
2
IVAR O KREKVIK f. 1958 Braskereidfoss
3
HENRIETTE SVENNEBY f. 1967 Braskereidfoss
4
OLA SØRLUNDSENGEN f. 1977 Våler
5
SYLVIA NARBUVOLL f. 1961 Risberget
6
ANNE SOFIE HYNNE f. 1946 Våler
7
VERONICA HEIDI SOLHAUGEN f. 1974 Våler
8
STEIN IVAR SANDNÆS f. 1980 Braskereidfoss
9
LENE DREIER MARTINSEN f. 1969 Våler
10
TORIL HELENE KRISTIANSEN f. 1956 Braskereidfoss
11
KARI HELENE BUTTEBERG f. 1964 Våler
12
RANDI FENGSRUD f. 1951 Våler
13
TURID SKJÆRET f. 1955 Våler