SKATVAL SOKN

Sandgata 15, 7500 STJØRDAL 74 83 42 20 kirkekontoret@stjordal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 242 stemmer

Medlemmer

KIRSTEN BAKKEN f. 1974 , Vernepleier
Nominasjonskomiteens liste 283 stemmer
INGUNN MURSET HÅPNES f. 1973 , Psykiatrisk sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 271 stemmer
OLAF SKJERVOLD f. 1970 , Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 265 stemmer
ANNE KRISTIN HEIMSTAD f. 1953 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 261 stemmer
ANNE GRETE GRØNNING AUNE f. 1956 , Universitetslektor
Nominasjonskomiteens liste 259 stemmer
SIGURD LARSEN f. 1966 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 258 stemmer
OSKAR HAMMER GJEVIK f. 1997 , Student
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer
SVEIN FORBORDSAUNE f. 1964 , Flyplassoperatør
Nominasjonskomiteens liste 253 stemmer

Varamedlemmer

ÅSE FISKVIK f. 1973 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 246 stemmer
JOHN ARVE FORBORD f. 1965 , Vaktmester
Nominasjonskomiteens liste 245 stemmer
STEIN ÅGE VOLLAN f. 1961 , Slakter
Nominasjonskomiteens liste 244 stemmer
SØLVI MARGRETE KRISTOFFERSEN f. 1968 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 241 stemmer
MORTEN KETIL VALSTAD f. 1962 , Drosjesjåfør/gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 232 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
INGUNN MURSET HÅPNES f. 1973, Psykiatrisk sykepleier Skatval
2
SIGURD LARSEN f. 1966, Lærer Skatval
3
KIRSTEN BAKKEN f. 1974, Vernepleier Skatval
4
OSKAR HAMMER GJEVIK f. 1997, Student Skatval
5
ANNE KRISTIN HEIMSTAD f. 1953, Lærer Skatval
6
OLAF SKJERVOLD f. 1970, Gårdbruker Skatval
7
ANNE GRETE GRØNNING AUNE f. 1956, Universitetslektor Skatval
8
JOHN ARVE FORBORD f. 1965, Vaktmester Skatval
9
SØLVI MARGRETE KRISTOFFERSEN f. 1968, Hjelpepleier Skatval
10
STEIN ÅGE VOLLAN f. 1961, Slakter Skatval
11
ÅSE FISKVIK f. 1973, Lærer Skatval
12
MORTEN KETIL VALSTAD f. 1962, Drosjesjåfør/gårdbruker Skatval
13
SVEIN FORBORDSAUNE f. 1964, Flyplassoperatør Skatval
14
INGER-MARIE NORDBACK-ERIKSEN f. 1962, Lærer Skatval