STJØRDAL SOKN

7500 STJØRDAL 74 83 42 20 kirkekontoret@stjordal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 620 stemmer

Medlemmer

RANDI KVELLO f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 675 stemmer
MARIT VIKAN SÆVAREID f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 673 stemmer
LILLIAN MARGRETHE SOLSTAD f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 668 stemmer
TERJE SANDAUNET JOHNSEN f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 662 stemmer
SISSEL SOLBERG BEKKELUND f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 651 stemmer
ANNBJØRG NORA EIKSUND HESSELBERG f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 644 stemmer
TOVE CARIETHE AHLIN f. 1940
Nominasjonskomiteens liste 642 stemmer
ASBJØRN JOHNSEN f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 640 stemmer

Varamedlemmer

HANNA VIK f. 1999
Nominasjonskomiteens liste 639 stemmer
SVENN GEORG AAS f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 634 stemmer
ELI JOHANNE HØYEN f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 633 stemmer
HILDE LOUA f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 632 stemmer
BJØRG KRISTIN LYNGSETH AAMODT f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 622 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
RANDI KVELLO f. 1959 Stjørdal
2
HILDE LOUA f. 1975 Hegra
3
TERJE SANDAUNET JOHNSEN f. 1961 Stjørdal
4
HANNA VIK f. 1999 Hell
5
ASBJØRN JOHNSEN f. 1954 Stjørdal
6
MARIT VIKAN SÆVAREID f. 1980 Stjørdal
7
ELI JOHANNE HØYEN f. 1953 Stjørdal
8
LILLIAN MARGRETHE SOLSTAD f. 1948 Stjørdal
10
SISSEL SOLBERG BEKKELUND f. 1968 Stjørdal
11
TOVE CARIETHE AHLIN f. 1940 Stjørdal
13
JØRUND HØLAAS f. 1964 Stjørdal
14
GRY REBERG f. 1960 Stjørdal
15
SVENN GEORG AAS f. 1945 Stjørdal