SKJEBERGDALEN SOKN

Prestegårdsbakken 15, 1746 SKJEBERG 69 12 41 31 skjeberg.menigheter@sarpsborg.com

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 68 stemmer

Medlemmer

Brita Solveig Holmen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 77 stemmer
Geir Mathias Hansen f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 72 stemmer
Trine Aamodt f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 71 stemmer
Ann Katrin Nilsen Øby f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 70 stemmer
Anne-Berit Tangen f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 70 stemmer
Stein Roald Titterud f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 68 stemmer

Varamedlemmer

Anne Margrethe Tangen f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 67 stemmer
Morten Stang Johannessen f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 67 stemmer
Frøydis Olaug Holmen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 66 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
GEIR MATHIAS HANSEN f. 1960 Skjebergdalen
2
ANN KATRIN NILSEN ØBY f. 1966 Skjebergdalen
3
TRINE AAMODT f. 1987 Ise
4
ANNE-BERIT TANGEN f. 1988 Ullerøy
5
STEIN ROALD TITTERUD f. 1949 Ise
6
ANNE MARGRETHE TANGEN f. 1954 Skjebergdalen
8
BRITA SOLVEIG HOLMEN f. 1964 Iseveien
9
FRØYDIS OLAUG HOLMEN f. 1959 Skjebergdalen