DOMKIRKENS SOKN

Nygaardsgata 28, 1606 FREDRIKSTAD 69 95 98 00 domkirken-menig@fredrikstad.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 325 stemmer

Medlemmer

Jan Henrik Lund f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 368 stemmer
Kari Synnøve Næss Omvik f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 344 stemmer
Geir Hardeng f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 341 stemmer
Anders Hans Tangen f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer
Ingunn Marthinsen Skaarberg f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 338 stemmer
Kristin Fauske Wenstøb f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 335 stemmer
Christin Irene Solheim f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 332 stemmer
Marianne Uri Øverland f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 331 stemmer

Varamedlemmer

Cecilia Jennifer Berg f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 323 stemmer
Tor-Jørgen Andersen f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 323 stemmer
Marit Kjøge Jansson f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 322 stemmer
Alice Synnøve Berg f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer
Margaret Laura Pollard f. 1938
Nominasjonskomiteens liste 322 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
MARIANNE URI ØVERLAND f. 1953 Bjarne Aas`gt
2
JAN HENRIK LUND f. 1957 Ulvedalen
3
INGUNN MARTHINSEN SKAARBERG f. 1949 Ridehusgt.
4
ANDERS HANS TANGEN f. 1982 Sofus Sørensensv.
5
CECILIA JENNIFER BERG f. 1968 Tore Segelckes vei
6
TOR-JØRGEN ANDERSEN f. 1978 Tordenskioldsgt.
7
CHRISTIN IRENE SOLHEIM f. 1972 Cicignongata
8
MARIT KJØGE JANSSON f. 1947 Tordenskiolds gate
9
KRISTIN FAUSKE WENSTØB f. 1973 Mads W. Stangs gt.
10
GEIR HARDENG f. 1951 Fuglevik platå
11
KARI SYNNØVE NÆSS OMVIK f. 1958 Dronningensgt.
12
Alice Synnøve Berg f. 1949 Lahellemovn.
13
MARGARET LAURA POLLARD f. 1939 Valhallsgt.