ØRJE SOKN

1870 ØRJE 69 81 18 46 post@marker.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 182 stemmer

Medlemmer

Thorfinn Oustorp f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 210 stemmer
Elisabeth Angelskår Steffensen f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 209 stemmer

Varamedlemmer

Hilde Elise Oustorp f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 197 stemmer
Marit Helene Skår f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 187 stemmer
Mariann Berg Jaavall f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 179 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste