EIDSBERG SOKN

Grønnsundveien 1, 1880 EIDSBERG 69 70 22 61 eidsberg.menighet@eidsberg.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 149 stemmer

Medlemmer

Synnøve Bjørknes Lundeby f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 180 stemmer
Ole Martin Glomsrud f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer

Varamedlemmer

Svein Harald Østevik f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer
Lars Kåsa f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste