SKI SOKN

Birkelunden 4, 1423 SKI 67 20 82 00 post.ski@ski.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 865 stemmer

Medlemmer

Hans Erik Matre f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 953 stemmer
Kristine Røse f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 936 stemmer
Cathrine Hagen Michelet f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 929 stemmer
Helge Kollerøs Nylenna f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 922 stemmer
Cecilie Ramsøy Haugerud f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 889 stemmer
Kjetil Fallan f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 885 stemmer
Øystein Trædal f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 879 stemmer
Henning Thauland f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 870 stemmer

Varamedlemmer

Ellen Karin Bjørdal Nylenna f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 862 stemmer
Sidsel Heid Øiestad Grande f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 854 stemmer
Tore Hagen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 845 stemmer
Meike Lien f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 850 stemmer
Trygve Kristian Gresseth Gagnat f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 853 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste