GREVERUD SOKN

Skiveien 178, 1415 OPPEGÅRD 66 81 50 04 greverud-kirke@oppegard.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 491 stemmer

Medlemmer

Siv Thompson f. 1968 , Kommunikasjonsrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 568 stemmer
Hans Jacob Samuelsen f. 1970 , Forretningsutvikler
Nominasjonskomiteens liste 529 stemmer
Gro Næss Magnus f. 1948 , Pensjonist (tidl. lærer)
Nominasjonskomiteens liste 511 stemmer
Leikny Gulsett Ødegård f. 1970 , Logoped
Nominasjonskomiteens liste 505 stemmer
Guro Wetrhus Stordahl f. 1981 , Tannlege
Nominasjonskomiteens liste 503 stemmer
Jan Steinar Kvilesjø f. 1980 , Forretningsutvikler
Nominasjonskomiteens liste 501 stemmer
Berit Elisabeth Magnus f. 1954 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 501 stemmer
Stein Erik Berget f. 1973 , Systemutvikler
Nominasjonskomiteens liste 497 stemmer

Varamedlemmer

Helen Woldegiorgis Heamo f. 1980 , Database administrator
Nominasjonskomiteens liste 495 stemmer
Helge Marstrander f. 1968
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
SIV THOMPSON f. 1970, Kommunikasjonsrådgiver Oppegård
2
STEIN ERIK BERGET f. 1975, Systemutvikler Oppegård
3
GRO NÆSS MAGNUS f. 1950, Pensjonist (tidl. lærer) Oppegård
4
HANS JACOB SAMUELSEN f. 1972, Forretningsutvikler Oppegård
5
GURO WETRHUS STORDAHL f. 1983, Tannlege Oppegård
6
JAN STEINAR KVILESJØ f. 1982, Forretningsutvikler Oppegård
7
HELEN WOLDEGIORGIS HEAMO f. 1982, Database administrator Oppegård
8
LEIKNY GULSETT ØDEGÅRD f. 1972, Logoped Oppegård
9
BERIT ELISABETH MAGNUS f. 1956, Lærer Oppegård