HØVIK SOKN

Sandviksveien 11, 1363 HØVIK 67 50 05 00 post@hovik-menighet.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 815 stemmer

Medlemmer

Marianne Torp Narum-Hanssen f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 924 stemmer
TORKEL DJØNNE f. 1993
Nominasjonskomiteens liste 903 stemmer
Kristoffer Steinbø f. 1998
Nominasjonskomiteens liste 892 stemmer
Inger Lise Lerø f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 863 stemmer
Kristin Fossheim f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 855 stemmer
Per Holdø f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 849 stemmer

Varamedlemmer

Espen Kløw f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 832 stemmer
William Charles Spade f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 824 stemmer
Anne Elisabeth Nordal Broen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 815 stemmer
Kari Wold Haug f. 1936
Nominasjonskomiteens liste 802 stemmer
Reidun Ask f. 1946
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
PER HOLDØ f. 1960 1363 Høvik
2
INGER LISE LERØ f. 1960 1356 Bekkestua
3
ESPEN KLØW f. 1967 1363 Høvik
4
ANNE ELISABETH NORDAL BROEN f. 1951 1365 Blommenholm
5
MARIANNE TORP NARUM-HANSSEN f. 1967 1363 Høvik
6
KRISTIN FOSSHEIM f. 1965 1365 Blommenholm
7
TORKEL DJØNNE f. 1995 0473 Oslo
8
WILLIAM CHARLES SPADE f. 1945 1363 Høvik
9
KARI WOLD HAUG f. 1938 1356 Bekkestua
10
KRISTOFFER STEINBØ f. 2000 0484 Oslo