AURSKOG SOKN

Aur Prestegård, 1930 AURSKOG 67 20 53 10 post.aurskog@ah.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 436 stemmer

Medlemmer

Knut Arne Lybæk f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 483 stemmer
Jens-Kristian Waaler f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 452 stemmer
Anna Sofie Mørland f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 440 stemmer
Elisabeth Rye f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 420 stemmer
Ellen Lotterud f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 432 stemmer
Ann-Cecilie Myhrvold Vika f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 406 stemmer

Varamedlemmer

Andreas Brekken f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 426 stemmer
Per Edvard Tønsberg f. 1957
Supplert kandidat 416 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNA SOFIE MØRLAND f. 1971 Vierkjerrkroken, Aurskog
2
KNUT ARNE LYBÆK f. 1972 H. Postsvei 5, Aurskog
3
ELISABETH RYE f. 1955 Kirkebyvn.8, Aurskog
4
ELLEN LOTTERUD f. 1967 Aurvn. 112, Aurskog
5
JENS-KRISTIAN WAALER f. 1958 Dingsrudvn. 1, Aurskog
6
ANN-CECILIE MYHRVOLD VIKA f. 1975 Heggevikvn. 201, Aurskog
7
ANDREAS BREKKEN f. 1968 Øiaveien 8, Aurskog

Supplerte kandidater

PER EDVARD TØNSBERG f. 1958 Tønsbergvn. 62, Aurskog